نرده شیشه ای فیکس پوینت

Image

نرده شیشه ای فیکس پوینت پله چشم انداز شفاف

انعطاف پذیری همه چیز در این مجموعه وجود دارد - این سیستم یک انتخاب مناسب از میان روش های ثابت سازی پنل های شیشه ای و فاصله گذاری بین دیوار پله و شیشه را ارائه می دهد. پایه نرده شیشه ای فیکس پوینت  برای کار با لنگر های مکانیکی برای اتصال به دیوارهای بتونی بوسیله پیچ و مهره ای که به یک سیم فلزی متصل می شود ، طراحی شده است. هر یک از اتصالات نقطه ای (point) نوعی از بست های گرد هستند. بنابراین می توانید دقیقاً ظاهری را که می خواهید انتخاب کنید. نرده شیشه ای فیکس پوینت یک مزیت دیگر نیز دارد - یک اتصال دو طرفه که امکان نصب و صاف کردن صفحات شیشه ای را در محل فراهم می کند.