گروه آکات کار خود را در زمینه طراحی و اجرای سیستم های جان پناه شیشه ای از سال 1390 آغاز نموده است و در راستای فعالیت حرفه ای تا کنون ارائه گر پروژه های موفق طراحی و ساخت هندریل و نرده شیشه ای بوده است. آکات با بهره گیری از توان بالای علمی و فنی تیم طراحی آشنا به روشهای مدرن و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری، فرهنگی، مسکونی، صنعتی، اداری و ... ارائه دهد.