قیمت حفاظ شیشه ای بالکن

قیمت حفاظ شیشه ای بالکن قیمت حفاظ شیشه ای بالکن

قیمت حفاظ شیشه ای بالکن بر اساس متر مربع فضای بالکن محاسبه می شود. در این میان مواردی مانند نوع شیشه استفاده شده در اجرای حفاظ شیشه ای بالکن در قیمت گذاری بسیار مهم است. برای روشن تر شدن موضوع اگر در تولید این محصول از شیشه های شفاف و سکریت با حداقل ضخامت استفاده شود قیمت آن به مراتب از نمونه ای که با شیشه های رنگی و سکریت، لمینت شده که ضخامت بالاتری دارند ارزان تر خواهد بود. مورد دیگری که در قیمت حفاظ شیشه ای بالکن تاثیر گذار است کیفیت اتصالات نرده شیشه ای است که وظیفه مهار و تحمل بار وزنی پنل های شیشه ای را دارند با این توضیح که اگر از ریل های آلومینیومی مرغوب با ضخامت مناسب استفاده شود ایمنی حفاظ بالکن بیشتر خواهد شد در نتیجه قیمت آن نیز بیشتر خواهد شد. آخرین موردی که در قیمت موثر است ابعاد پنل های حفاظ شیشه ای بالکن است یعنی هر چه تعداد این پنل ها بیشتر باشد هزینه های جانبی سوراخ کاری و برش شیشه بیشتر خواهد بود و قیمت نهایی نرده شیشه ای بالکن گرانتر خواهد شد.