نرده شیشه ای با شیشه دو لایه

نرده شیشه ای با شیشه دو لایه نرده شیشه ای با شیشه دو لایه نرده شیشه ای

نرده شیشه ای با شیشه دو لایه

برای افزایش ایمنی و ایستایی نرده شیشه ای از پنل های تقویت شده شیشه ای دو لایه استفاده می شود این شیشه ها معمولا با ضخامت های 10 و 12 و 14 و 16 و 20 میلیمتر ساخته می شوند. نرده های شیشه ای دو لایه معمولا از نوع سکریت و لمینت با طلق مخصوص بوده که به روش های مختلفی متناسب با شرایط سازه اصلی محل اجرای نرده ساخته می شوند. نرده شیشه ای که با این روش اجرا می شود معمولا با سیستم تمام شیشه یک پارچه بدون پایه شناخته می شوند.