نرده شیشه ای با هندریل استیل

نرده شیشه ای با هندریل استیل نرده شیشه ای با هندریل استیل نرده شیشه ای

نرده شیشه ای با هندریل استیل

نرده های شیشه ای به دلیل اینکه لبه های باریک و برنده دارند بر روی ضلع بالایی شیشه ها برای ایمنی بیشتر و زیبایی نمای نرده از یک دستگیر فلزی به صورت لوله یا پروفیل استیل استفاده می شود. این هندریل استیل یا به دیواره کناری بالکن ها و تراس ها متصل می شود یا بوسبله پیچ مخصوص به پایه های نگهدارنده نرده شیشه وصل می شود. برای زیبا تر شدن نرده شیشه ای در شب می توان از یک نوار نورانی ال ای دی در زیر این هندریل ها استفاده کرد.