نرده شیشه ای دور استخر

نرده های که معمولا در دور استخر ها استفاده می شوند با دو هدف حفظ دید بصری و افزایش ایمنی کودکان در برابر کاهش خطر پرت شدن در داخل استخر در فاصله مناسب اجرا می شود. نرده شیشه ای استخر با شیشه های سکریت ساده و یا سند پلاست شده با دو سیستم استاندارد نرده شیشه ای اسپیگت و نرده شیشه خور با پایه فلزی تولید می شوند. ارتفاع نرده شیشه ای دور استخر معمولا باید ارتفاع 100 سانتیمتر داشته باشد. در اجرای این نوع نرده باید به یک نکته توجه داشت و آن کیفیت و مقاومت اتصالات و قطعات فلزی نرده شیشه ای دور استخر در برابر زنگ زدگی است. اگر این اتصالات از مواد بی کیفیت ساخته شده باشد به مرور زمان دچار مشکل پوسیدگی شده و مکان دارد نتوانند وزن پنل های شیشه ای را تحمل کنند و در نتیجه ایمنی نرده ها کاهش خواهد یافت.